SEO termen eenvoudig uitgelegd

seo termen uitgelegd

Kom je geregeld nieuwe woorden tegen terwijl je bezig bent met zoekmachine optimalisatie? Geen probleem. Gebruik onderstaande SEO-woordenlijst om snel de betekenis op te zoeken van veelgebruikte termen.

1-9

301 Redirect

Een 301-redirect stuurt bezoekers automatisch naar een nieuwe URL wanneer de originele is verplaatst of verwijderd. Zoekmachines zien dit als een permanente redirect. All linkwaarde van de originele URL wordt dus doorgegeven naar de nieuwe versie.

302 Redirect

Net als een 301-redirect stuurt een 302-redirect bezoekers naar een nieuw adres. Zoekmachines zien dit als een tijdelijke doorverwijzing. De linkwaarde blijft dus op de originele URL staan.

404 Error

Een 404 error ontstaat wanneer iemand een URL probeert de bereiken die niet bestaat, bijvoorbeeld wanneer het adres verkeerd werd ingetypt of de URL nooit heeft bestaan.

A

Above the fold

Het gedeelte van een webpagina dat zichtbaar is voordat een bezoeker naar beneden scrollt.

Algoritme

Een set regels die een zoekmachine gebruikt om zoekresultaten te rangschikken volgens hun relevante. Google gebruikt bijvoorbeeld meer dan 200 factoren in haar algoritme.

Alt text

Een alt text of alt attribute is een stukje HTML code die omschrijft wat er in een afbeelding te zien is. Oorspronkelijk werd deze tag in het leven geroepen om de toegankelijkheid voor slechtzienden te verbeteren (via screen readers), maar zoekmachines gebruiken de alt text ook om de inhoud van een afbeelding te begrijpen.

Anchor text

De anchor text zijn de woorden waarmee je naar een andere pagina linkt. Wanneer ik link naar de pagina SEO-copywriting, is de anchor text van deze link ‘SEO-copywriting’.

Autoriteit

Autoriteit is een van de rangschikkingsfactoren waarmee Google bepaalt hoe gerenommeerd een website is in haar niche. Autoriteit staat voor de ‘A’ van E-A-T.

B

Een backlink is een link die jouw website ontvangt van een externe website. Een groot aantal relevante backlinks is belangrijk om hoog in Google te scoren. Daarom doen bedrijven actief aan link building.

Black Hat SEO

Black hat SEO zijn technieken om een website hoger te laten scoren die ingaan tegen de Google Webmaster Guidelines.

Bounce Rate

Bounce rate is het percentage bezoekers dat een website verlaat na het bekijken van slechts één pagina.

Bot

Zoekmachines als Google gebruiken bots – ook gekend als crawlers of spiders – om het web in kaart te brengen en informatie op webpagina’s te verzamelen.

Branded traffic

Organisch verkeer dat de naam van het bedrijf bevat.

Een groep van interne links die meestal bovenaan een pagina staan en tonen hoe een pagina in de hiërarchie van een website past, bijvoorbeeld: start > schoenen > sneakers > witte sneakers.

C

Cache

Een kopie van een webpagina die Google op haar server opslaat nadat die werd gecrawld.

Canonical Tag

Een canonical tag vertelt aan zoekmachines welke versie van een URL geïndexeerd mag worden. Deze tag is erg nuttig indien er meerdere URL’s met gelijkaardige content zijn.

Click-Through Rate (CTR)

Click-through rate is het percentage van alle gebruikers die op een link klikt (aantal vertoningen gedeeld door het aantal klikken).

Cloaking

Cloaking is een black hat SEO technieken waarbij bezoekers andere content te zien krijgen dan zoekmachines, met als doel Google te manipuleren.

CMS

Een CMS of content management system is software om snel en eenvoudig content te publiceren op het web. Het meeste bekende CMS is WordPress.

Conversie

We spreken van een conversie wanneer een bezoeker een doel bereikt dat waardevol is voor de onderneming, bijvoorbeeld een bestelling plaatsen, inschrijven voor de nieuwsbrief of een brochure downloaden.

Conversieratio

De conversieratio of conversion rate is het percentage van alle bezoekers dat een bepaald doel bereikt.

Conversion rate optimization (CRO)

Conversion rate optimization heeft als doel om het aantal conversies per honderd bezoekers te laten stijgen, door bijvoorbeeld aandacht te spenderen aan de copywriting, laadsnelheid, call to action… Dat gebeurt meestal aan de hand van A/B testen.

Core Web Vitals

Core web vitals (CWV) zijn rangschikkingsfactoren die Google gebruikt om de gebruikerservaring van een pagina te analyseren. Ze houden onder andere rekening met de laadsnelheid en de mate waarin de opmaak verschuift tijdens het laden.

Crawl budget

Het crawl budget is het aantal keren dat Google een website bezoekt om de inhoud in kaart te brengen.

Crawl error

Een fout die ervoor zorgt dat een crawler/spider niet de juiste informatie uit een webpagina kan halen.

D

Disavow

De disavow tool in Google Search Console is een manier om verdachte links naar je website te weren, zodat ze geen schade aan je linkprofiel aanbrengen.

Domain authority

Domain Authority is een maatstaf die gebruikt wordt door SEO tools zoals MOZ om de waarde van alle backlinks op een schaal van 0 tot 100 weer te geven.

Duplicate content

Duplicate content verwijst naar twee of meerdere URL’s met vrijwel identieke content.

E

E-A-T

E-A-T staat voor expertise, authoritativeness and trustworthiness. Deze parameters worden vermeld in de Search Quality Rater Guidelines van Google en helpen om goede en slechte pagina’s van elkaar te onderscheiden.  

Evergreen content

Evergreen content is informatie die gedurende lange tijd relevant is.

Een externe link of outbound link verwijst bezoekers naar een externe domein.

F

Featured snippets zijn stukjes informatie die voor de organische zoekresultaten staan. Ze geven vaak een direct antwoord op de zoekopdracht.

G

Google Analytics

Google Analytics is een gratis tool om informatie over websitebezoekers te verzamelen, bijvoorbeeld: verkeersbronnen, meest bekeken pagina’s, interne zoekopdrachten, enz.

Googlebot

Googlebot is de naam van de crawlers/spiders die Google gebruikt om het web in kaart te brengen. Andere zoekmachines zoals Bing hebben hun eigen bots.

Google Mijn Bedrijf

De informatie van je Google Mijn Bedrijf profiel verschijnt aan de rechterkant van de zoekresultaten wanneer je je bedrijfsnaam opzoekt. Het bevat onder meer je adres, contactgegevens, Google Maps positie, enz. Vooral handig om lokaal meer bezoekers aan te trekken.

Google Search Console

Google Search Console is een gratis tool met informatie over de prestaties van je website in de zoekresultaten, zoals de vertoonde zoektermen, crawl fouten, index status, enz.

H

H1 tag

Een H1 tag of H1 heading is een stukje HTML code om de hoofdtitel van een pagina aan te duiden. Subtitels krijgen een H2, H3, H4… tag.

.htaccess bestand

Het .htaccess laat je toe om de toegang tot een directory of subdirectory te beheren.

Hreflang

Hreflang tags vertellen aan zoekmachines in welke taal een pagina geschreven is en op welke geografische regio die gericht is. Hiermee kan je bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen Nederlandstalige content voor Belgische bezoekers (hreflang=”nl-be”) en Nederlandse bezoekers (hreflang=”nl-nl”).

HTML

HyperText Markup Language of HTML is code die gebruikt wordt om webpagina’s te maken. HTML zorgt voor de structuur, terwijl CSS de styling op zich neemt.

I

Inbound link

Een inbound link is een link op een externe domein die naar jouw website verwijst. Ook gekend als backlink.

Indexeerbaarheid

De indexeerbaarheid bepaalt of een URL gecrawled en/of geïndexeerd mag worden door zoekmachines.

Een interne link is een link die naar een pagina op dezelfde domein doorverwijst, bijvoorbeeld van de startpagina naar de contactpagina.

K

Keyword

Een keyword is een zoekterm die gebruikers ingeven in zoekmachine om bepaalde informatie te vinden. Via SEO wil je hoog scoren voor de juiste keywords.

Keyword kannibalisatie

Pagina’s die gericht zijn op hetzelfde keyword, waardoor ze met elkaar concurreren in de zoekresultaten. Hierdoor presteren ze minder goed dan één unieke pagina.

Keyword density

Keyword density is het aantal keren dat een keyword terugkomt in een webtekst in verhouding met het totale aantal woorden.

Keyword research

Een keyword research brengt alle relevante zoektermen van een doelgroep in kaart, samen met het aantal maandelijkse zoekopdrachten.

Keyword stuffing

Keyword stuffing is het overmatig gebruik van een zoekterm in een webtekst om beter te scoren in de zoekresultaten, waardoor die niet meer vlot leesbaar is.

KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Deze cijfers vertellen hoe goed een SEO-campagne erin slaagt om de bedrijfsdoelen te behalen.

L

Landingspagina

Een landingspagina is een webpagina waar bezoekers op terechtkomen nadat ze op een organisch zoekresultaat of een advertentie klikken. Landingspagina’s spelen in op specifieke zoektermen of gebeurtenissen.

Link

Een link of hyperlink brengt bezoekers van de ene naar de andere pagina indien erop wordt geklikt.

Link building is een SEO strategie om kwalitatieve backlinks te verkrijgen op externe websites, om zo hoger te scoren in de zoekresultaten. Natuurlijk kunnen deze links ook relevante bezoekers opleveren.

Link building is an SEO strategy focused on creating high-quality backlinks from external sources.

Het linkprofiel vertelt meer over de kwaliteit van de backlinks. Een sterk linkprofiel bevat links van meerdere domeinen met veel autoriteit die tevens aansluiten bij het onderwerp van de pagina.

Lokale SEO

SEO-technieken die erop gericht zijn om goed te scoren voor lokale zoekopdrachten.

Long-tail keywords

Long-tail keywords zijn zoektermen die uit meerdere woorden bestaan. Doorgaans hebben ze een iets lager zoekvolume dan kortere zoektermen, maar ook minder concurrentie en een hoger conversieratio.

Long-tail keywords are highly specific searches that help you reach a more targeted audience.

M

Meta description

Een meta description is een kort stukje tekst dat de inhoud van de pagina beschrijft. Ze wordt in de zoekresultaten onder de titel getoond.

Meta keywords

Meta keywords are keywords placed in a web page’s source code for search bots. Google no longer uses meta keywords as a ranking factor.

Meta tags

Meta tags zijn stukjes code in de <head> van een HTML pagina die zoekmachines meer informatie verschaffen over de inhoud van de pagina.

Mobile-friendliness

Mobile-friendliness verwijst naar de mate waarin een website geoptimaliseerd is voor mobiele toestellen, zoals smartphones en tablets.

N

Nofollow

Nofollow is een HTML attribuut dat soms aan uitgaande links wordt gegeven en voorkomt dat Google linkwaarde doorstuurt naar de doel-URL.

Noindex tag

Deze tag voorkomt dat een URL wordt geïndexeerd door zoekmachines.

Not provided

(Not provided) is een status in Google Analytics voor zoektermen die gebruikt werden door bezoekers maar die Google versleuteld heeft omwille van privacy redenen.

O

Off-page SEO

Off-page SEO verwijst naar alle optimalisatietechnieken buiten je eigen website, waaronder link building, Google Mijn Bedrijf reviews verzamelen, enz.

On-page SEO

On-page SEO zijn alle aanpassingen aan een website om hoger te scoren in de zoekresultaten, door bijvoorbeeld de kwaliteit van de content te verbeteren en technische fouten op te lossen.

De organische zoekresultaten zijn de pagina’s die in Google worden getoond voor een zoekopdracht, gerangschikt volgens hun relevantie. Verwar ze niet met de gesponsorde zoekresultaten (advertenties via Google Ads).

Organisch verkeer

Organisch verkeer of organic traffic verwijst naar bezoekers die via een zoekmachine (Google, Bing, DuckDuckGo…) op een website terechtkomen.

P

PageRank

Google’s PageRank algoritme berekent de autoriteit van een webpagina o.b.v. diverse factoren, zoals het aantal backlinks en hun kwaliteit.

Page speed

Hoe snel een pagina laadt. Sinds enkele jaren is deze laadsnelheid een van de rangschikkingsfactoren waar zoekmachines rekening mee houden.

Pageview

Het aantal pageviews vertelt hoe vaak een URL ingeladen werd tijdens een bepaalde tijdsperiode.

R

Ranking factor

Een ranking factor of rangschikkingsfactor is een van de elementen die zoekmachines gebruiken om te bepalen waar een pagina verschijnt in de zoekresultaten. Google gebruikt bijvoorbeeld meer dan 200 ranking factors in haar algoritme.

Redirect

Een redirect verwijst bezoekers door naar een nieuwe URL wanneer de oorspronkelijke pagina werd verplaatst of verwijderd.

Rich snippet

Een rich snippet is een zoekresultaat dat aangevuld wordt met relevante informatie, zoals een thumbnail, sterrenrating, prijzen, enz.

Robots.txt

Een tekstbestand dat crawlers vertelt welke URLs ze mogen raadplegen en indexeren.

S

Schema

De schema markup dient om zoekmachines extra informatie te geven over de inhoud van een pagina. Deze informatie kan rich snippets opleveren.

Search Engine Marketing (SEM)

Search engine marketing zorgt ervoor dat bedrijven vindbaar zijn voor hun doelgroep in de zoekresultaten, via SEO, Google Ads campagnes en hun Google Mijn Bedrijf profiel.

Search Engine Optimization (SEO)

SEO is een reeks van technieken om een webpagina zo hoog mogelijk te laten scoren in de organische zoekresultaten.

Search Engine Results Page (SERP)

De Search Engine Results Page is de pagina die je ziet nadat je een zoekopdracht hebt gedaan bij Google of een andere zoekmachine. De SERP bevat zowel organische als gesponsorde resultaten.

Spider

Een spider of crawler is een software applicatie die zoekmachines gebruiken om het internet in kaart te brengen.

SSL certificaat

Een SSL certificaat is nodig om de verbinding tussen de server en bezoeker te versleutelen. Je herkent het SSL certificaat aan het slotje in de adresbalk.

Status codes

Wanneer een server een nieuwe bezoeker krijgt, antwoordt de server met een driecijferige status code. Voorbeelden van status codes zijn 301 (permanent redirect), 302 (temporary redirect) en 404 (not found).

Structured data

Structured data bevat informatie voor rich snippets, zoals de prijs van een product of de openingsuren van een bedrijf.

Subdirectory

Een subdirectory of een subfolder is een manier om pagina’s op het URL-niveau te organiseren. In de URL website.be/blog is ‘blog’ bijvoorbeeld een subdirectory.

Subdomain

Een subdomain is een aparte website binnen de hoofddomein, bijvoorbeeld shop.website.be of blog.website.be.

T

Technical SEO

Een verzameling van technieken om het crawl- en indexatieproces van Google te bevorderen. Dat gebeurt via aanpassingen aan de HTML, CSS, JS… code.  

Thin content

Pagina’s met thin content bevatten informatie die weinig meerwaarde biedt aan de bezoeker.

Time on page

De gemiddelde tijdsduur die een bezoeker doorbrengt op een webpagina.

Title tag

De title tag of meta title bevat een omschrijvende naam van de pagina, meestal samen met de bedrijfsnaam. Ze wordt in de zoekresultaten (blauwe link), browser tabbladen en sociale media links getoond.

Top-level domain (TLD)

Een top-level domain of TLD is de domeinextensie, bijvoorbeeld .be of .com.

U

User-Generated Content (UGC)

User-generated content of UGC is content die gepubliceerd werd door bezoekers, zoals de reacties onder een nieuwsbericht of een productreview.

URL

Een URL is het adres van een webpagina of een ander bestand op het internet, zoals een afbeelding, video of PDF.

URL parameter

Een URL parameter is een variabel stukje informatie dat aan een URL wordt toegevoegd om verkeer te tracken, een taal in te stellen of de content te filteren. Je herkent deze parameters aan het vraagteken in de URL.

V

Visibiliteit

Visibiliteit verwijst naar de aanwezigheid van een website in de organische zoekresultaten. Een site met een hoge visibiliteit verschijnt hoog in Google voor vele zoektermen.

W

Website migratie

Een website migratie is een verhuis van een website van de ene domein naar een andere.

Website structuur

De website structuur of architectuur verwijst naar de manier waarop pagina’s georganiseerd zijn binnen het groter geheel.

White hat SEO

White hat SEO zijn technieken die de best practices in Google’s Webmaster Guidelines volgen.

X

XML-sitemap

Een XML-sitemap geeft zoekmachines een overzicht van alle indexeerbare URLs van een website, zodat ze zeker geen belangrijke pagina’s vergeten.